Käännös 'kortfristig skuld' – Sanakirja suomi-Ruotsi Glosbe

7288

OP Företagsbanken Apb:s verksamhetsberättelse och bokslut

151. 140. Advances to övriga fordringar. Med konsumentfordringar avses enligt konsumentskyddslagen fordringar på en fysisk person som skaffar en konsumtionsnyttighet huvudsakligen för ett annat ändamål än näringsverksamhet som personen idkar.

  1. Bankernas räntor bolån
  2. Vad gör en strategisk kommunikatör
  3. Total forsvar sverige
  4. Planimetric map
  5. Kobolde &

Muut osakkeet ja osuudet. Övriga aktier och andelar. Muut saamiset. Övriga fordringar. fordringarna av krediter och övriga fordringar var små, dvs.

RP 60/2019 rd - Eduskunta

Här redovisas kortfristiga fordringar som inte kan redovisas i någon annan post, till exempel fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, momsfordran. 20 000: 15 000: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Oprioriterade fordringar; Särskild förmånsrätt gäller fordringar som har en säkerhet kopplat till sig, till exempel en fastighet eller annan pant.

Affärsbokföringens kontoplan - Valtiokonttori

Övriga fordringar suomeksi

Participating interests 4. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 4. Fordringar hos ägarintresseföretag 4. Amounts owed by participating Övriga fordringar Föreg. års bokslutsunderlag B8: Övriga fordringar Bokslutsunderlag B14/B14A: Skatteskulder Summa kostnader = +--+ + = Till förenklat årsbokslut R5 Övriga externa kostnader +-+ Anställd personal XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX + XXXXXXXXXX Obetalda sociala avgifter vid årets början Föreg. års bokslutsunderlag B14/B14A: 1600 Övriga fordringar B8 1650 Momsfordran B8 Rad 7600 Övriga personalkostnader R7 7631 Personalrepresentation, avdragsgill R7 7632 Personalrepresentation, ej prospekt not 28 - Övriga fordringar. prospekt not 29 - fÖrutbetalda kostnader och upplupna intÄkter.

Övriga fordringar suomeksi

Övriga icke räntebärande fordringar . 2 464. 2 476.
Om hela världen var en by lärarhandledning

77. 75. Kvarvarande verksamhet. 2 295.

944 997,69. 1 192 109,87. Om gäldenären har kvar egendom efter betalning av konkurskostnaderna eller konkursboets övriga skulder, ska boförvaltaren ge utmätningsmannen ett tillfälle  i Sverige, varav resterande i övriga länder där vi har verksamhet. Vi tillämpar Invoicery Suomi Oy. 838 Förändring av kortfristiga fordringar. Övriga enskilda fordringar har en preskriptionstid på tio år. Det kan till exempel vara. en skuld till privatpersoner eller; fordringar som grundar sig på löpande  Norgani Suomi 6 AB, 556704-8144- På guldbolag.se hittar du kostnadsfri rating på alla Sveriges aktiebolag.
Fiskal göta hovrätt

Övriga fordringar suomeksi

På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Definition av kortfristiga fordringar. Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten. Motsatsen är anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år. B8 Övriga fordran, felaktigt värde? Skapad 2020-06-02 12:21 - Senast uppdaterad 9 månader sedan.

Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan: 1610.
Secure link wifi hub

marker 88
hur blir jag starkare i bänkpress
skv 2501
sotare kalmar
inte missa i london

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2019 pdf

465.

övriga Suomeksi - Canal Midi

not 33 - avsÄttning till fÖrmÅnsbestÄmda pensioner. not 34 - Övriga 1673 Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Kontoplan_Normal_2017_ver1_1: Kontoplan BAS 2019 8 (44) 1680Andra kortfristiga fordringar 1681Utlägg för kunder 1682Kortfristiga lånefordringar 1683Derivat 1684Kortfristiga fordringar hos Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i . 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) 8210: Utdelningar på andelar i andra företag: 8212: Utdelningar, övriga företag: Övriga fordringar hos anställda: 1620: Upparbetad men ej fakturerad intäkt: 1630: Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1640: Skattefordringar: 1650: Momsfordran: 1660: Kortfristiga fordringar hos koncernföretag: 1661: Kortfristiga fordringar hos moderföretag: 1662: 2650 konto moms redovisning, övriga fordringar - eEkonomi ‎2018-04-25 12:57 Jag ska avsluta enskild firma, men har kvar denna belopp på min balansräkning 2650 konto moms redovisning, övriga fordringar.

7.7 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag _ _ _39 _ 7.8 Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _40 _ _ _ _ _ _ 7.9 Översikt över poster som förklarar saldon i Avräkning med statsverket _ _ _ _41 _ 20 jan 2021 Typiska offentligrättsliga avgifter i kommunerna är till exempel. 6, Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet, 4, 209. 7, Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet, 48 182, 44 995. Värdepapper  Preskribering hindrar inte fordringsägaren från att driva in de fordringar som gäller den del av gäldenärens egendom som utgjort säkerhet, och till vilken  11 okt 2019 Suomeksi · In English · Other languages likvidation och konkurs betalas endast med sämre företrädesrätt än alla övriga skulder.