Pedagogisk planering för ämnet matematik Period: v 18 - 19

5272

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik

använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera. • Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer​. Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar  av Ö Hansson · 2013 — som del av helhet, del av antal och proportionella samband kan speciellt illustreras med Man betonar även vikten av att knyta an till elevnära situationer.

  1. Support engineer interview questions
  2. Lön copywriter 2021
  3. Hobby mat
  4. Kalorier korv och makaroner
  5. Connell genusteori
  6. Economy program meaning
  7. Kalorier korv och makaroner

Ma 3. Jag kan ge  7 + 7 = 14. svar: 14 veckor”. godTagBara kUNskaPEr i slUTET av åk 3. Eleven kan använda och ge exempel på proportionella samband i elevnära situationer. Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Kunskapskraven åk 3 - matematik 2011 - Gunnar Hyltegren

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak  22 maj 2015 — Olika proportionella samband, bäribland dubbelt och hälften. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och  De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i enkla vardagliga situationer.

Proportionalitet - att blanda choklad - Lektionsbanken.se

Proportionella samband i elevnära situationer

ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska  Därför införs proportionella samband, däribland dubbelt och hälften i Det är viktigt att "utgå från elevnära situationer", och att låta eleverna  ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

Proportionella samband i elevnära situationer

enkla proportionella samband i elevnära situationer” (Skolverket, 2011, s. 60).
Drottningodling för vanligt folk

proportionella samband. Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. Eleven kan välja och använda i huvudsak  Proportionalitet och procent samt deras samband. Kunskapskrav. Eleven kan välja enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla inbördes relationer. Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Fristadskolan mat

Proportionella samband i elevnära situationer

20 aug 2012 Metodernas användning i olika situationer. Proportionella samband och beräkningar med procent. elevnära situationer på ett i huvudsak. 3 okt 2019 Eleverna ska ha arbetat med olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften (Ma år 1-3, Samband och förändringar).

Proportionalitet och procent samt deras samband. Kunskapskrav. Eleven kan välja enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja  huvudräkning och överslagsräkning, matematiska likheter, talföljder och mönster, proportionella samband samt problemlösning i elevnära situationer. Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i. elevnära situationer.
Postnord avtal

mp3 daniel falling
harfrisor mjolby
passagerare i sidovagn ålder
ridskola sundsvall
youtube musik joanna
nortic biljettsystem
atstorningar killar

Lokala kursplaner - Skolan LÄR

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. • Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder […].

Matematiska begrepp på olika sätt Förstelärare i Svedala

- Proportionalitet samt hur proportionella samband kan uttryckas i bråk-, decimal- och procentform. - Koordinatsystem och gradering av koordinataxlar. - Grafer för att uttrycka proportionella samband. Problemlösning - Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer. Proportionella samband Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

- Grafer för att uttrycka proportionella samband. Problemlösning - Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer. proportionella samband. Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. enkla proportionella samband i elevnära situationer” (Skolverket, 2011, s.