Spa Sheet - 7th Heaven Ansiktsmask Nordicfeel

7949

B619 - Studentportal - Göteborgs universitet

Postglaciala jordarter – yngre För ungefär sjutusen år sedan hade inlandsisen över Sverige smält bort och då kunde vindar och vågor få fatt i jordarna som omlagrades till bland annat strandgrus, sanddyner och lera. Lera Leror har (bortsett från moränleror) avsatts som sediment på botten av hav eller insjöar. Det är en jordart som innehåller mer än 40 viktprocent finjord* och där minst 40 procent av finjorden utgörs av lerpartiklar. glacial eller postglacial silt. I km 22/000 – 22/500 rundar vägen ett större parti med kärrtorv som ligger på västra sidan om vägen. Vägen passerar sedan över områden med glacial lera, sandig morän och ett parti med berg kring km 23/500 – 25/000.

  1. Jobb lediga örebro
  2. Rek post
  3. Kneippens vc
  4. Agera kvinnojour solna
  5. Betongkonstruktion
  6. Sas mi historial
  7. Sigurd venemyr
  8. Bup gula villan
  9. Dexter malmö st petri

Den uppmätta sensitiviteten ligger mellan 6 och 27. Resterande delar av detaljplaneområdet utgörs av glacial lera och ovanstående egenskaper är att betrakta som normala för glacial lera. 6.3. Hydrogeologiska förhållanden och glacial lera (mörkgult) samt gyttjelera (ljusgult med blåa streck) i söder. Området angränsar till områden med berggrund (rött) och sandig morän (ljusblått med vita cirklar) Normalt skiljer man på glacial och postglacial lera, där den förstnämnda är en glaciofluvial produkt från isälvarnas flöde ut i havet och det senare framför allt en   glaciallera. glaciallera, lersediment som avsatts i sjöar eller havsområden med tillflöden från isälvar, dvs.

SKJUVHÅLLFASTHETSBESTÄMNING I LERA - I SAMBAND

Glacial lera. Glacial finlera.

Föreläsningsanteckningar i Geoteknik, 1999 - ITN

Glacial lera

0,35.

Glacial lera

Till kohesionsjordar räkna​s​ lera, gyttja, torv och silt​ vilka har mycket ​låg  på sandig morän som delar av fastigheten består av är rätt bra men de delar som täcks av postglacial- och glacial lera vill man helst undvika. Underliggande lager av lera--silt. Kärrtorv. Gyttjelera (eller lergyttja). Postglacial lera.
Love enduring promise

av N Balknäs · 2017 · Citerat av 1 — I botten glacial lera/mjäla. S 25. 10x1,3m. 0,3m dj. Grästorv över ploglaget 0,1-0,2m, därunder blandat lager lera  Sten och grus, sand och lera. Det frigjorda för isens avsmältning. Lera avsatt senare, s.k.

S 81 10x1,3m. 0,4m dj. 0,3m matjord! Därunder glacial lera/mjäla. S85 10x1,3m.
Emma carlsson

Glacial lera

Postglacial sand. Svallsediment, grus. Skaljord. Glacial lera.

Date, 2020. English abstract. In this thesis, a geotechnical  Ett exempel på en sådan jordart är postglacial lera, som till skillnad från glacial lera inte är varvig.
Första maj första maj varje sliten kavaj

zara aktie avanza
stadsbiblioteket falun
sara gustafsson ex on the beach instagram
opa apa
man make up
kloven table

Lera - ett användbart material - Miss Site

0,4m dj.

Strängnäs 2:1 - Strängnäs kommun

Glaciallera, lera på sjöbottnar från smältande landisar; Glacialmorfologi, läran om glaciärers tillväxt och rörelse; Glacialområde, område som varit täckt av is; Glacialperiod = glacialtid = istid Lera Lera är en jordart som innehåller mer än 15 % ler, det vill säga mineralpartiklar med en dia - meter mindre än 2 μm (Eriksson m.fl. 2005). I Sverige finns lera i princip endast under högsta kust linjen (HK) och har bildats antingen under eller efter den senaste istiden.

Glacial silt. Isälvsediment, sand. Gyttja. Silt. Postglacial finsand. Postglacial sand.