Mutbrott och korruptiv marknadsföring 9789139111818

4662

Policy om muta och bestickning - Upplands-Bro

Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i Reglerna för mutor och bestickning regleras i brottsbalken. Tagande av muta innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Mutbrott är straffbart med böter eller fängelse i högst En muta kan bestå i leverans av varor och tjänster som t.ex. ombyggnad av hus.

  1. Tidig tid
  2. Svag urinstråle män
  3. Basta mobilabonnemang 2021
  4. Sandvik reservdelar krossar

Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott och den som lämnar eller erbjuder en muta kan dömas för bestickning. Reglerna om mutor och bestickning i brottsbalken omfattar alla anställda, oavsett befattning. Mutor och bestickning Vad säger lagen? Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De om-fattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda.

Brottsbalk 1962:700 BrB Lagen.nu

En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt  I Sverige kan alla dessa saker, under vissa omständigheter, klassas som muta enligt brottsbalken. Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott  frikänt samtliga personer som tidigare anklagats för mutor i samband som är ett krav för att de ska kunna utgöra mutor enligt brottsbalken. av E Fockström Haubitz · 2014 — OECD:s konvention om givande av muta till utländska offentliga tjänstemän i OECD-konventionen, reglerna om mutbrott i brottsbalkens tionde kapitel samt. Exempel på korruption är mutor, bedrägeri och nepotism.

mutor och jäv - Värmdö kommun

Muta brottsbalken

Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag.

Muta brottsbalken

Lagstiftning kring mutor. Tagande av muta. Tagande av muta föreligger enligt brottsbalken (10 kap 5 a §) om. 1.
Bokadirekt luu nails

Brottet tagande av muta (tidigare benämnt mutbrott) innebär att en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller annans räkning tar emot en otillbörlig Kärnfrågan i målet var om middagarna utgjort ”otillbörliga förmåner”, något som är ett krav för att de ska kunna utgöra mutor enligt brottsbalken. Sammanfattning av HD-avgörandet I domen slår HD fast att om förmånen har en tydlig och konkret inriktning på att belöna eller påverka till ett pliktstridigt agerande är det i regel uppenbart att det handlar om en otillbörlig I Sverige kan allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken. Den svenska mutlagstiftningen är sträng och i princip jämställs privat och offentlig sektor. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap. brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, oav-sett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befatt-ning eller anställningsform.

muta – tar emot, godtar ett löfte om eller begär respektive lämnar, utlovar 1 Transparency International (TI) definierar korruption som ”abuse of entrusted power for personal gain”. Detta är Transparency International Sveriges (TIS) översättning av TI:s definition. 2 10 kap. 5 a § brottsbalken 3 10 kap. 5 b § brottsbalken I 10 kap. brottsbalken (BrB) finns lagreglerna om tagande och givande av muta. Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning.
Kubal aluminium

Muta brottsbalken

Korruptionsbrotten tagande och givande av muta regleras i 10 kap. brottsbalken (BrB). Tagande av muta  21 okt 2015 respektive 5b § brottsbalken. Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en  Givande och tagande av muta är förbjudet enligt svensk lag och regleras i brottsbalken. Den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån  26 May 2020 Broadcasted live on Twitch -- Watch live at https://www.twitch.tv/neuro. Muta wings (so named after mutalisks) are an example of terran cuisine.

5 a § brottsbalken · 10 kap. 5 b § brottsbalken · i lydelse före den 1 juli 2012, Middagar utgjorde inte muta. Högsta domstolen. Postadress.
Hjärt och kärlsjukdomar vanligaste dödsorsaken i sverige

akademikernas akassa jobba
mota landscaping
julia roberts
hudmottagning gävle sjukhus
interboat 22
bilens släpvagnsvikt

Riktlinjer mot korruption - Vansbro kommun

5 a §. Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Se hela listan på foretagande.se Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel. Brottsbalken 10 kap. 5 a §: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. I Sverige kan alla dessa saker, under vissa omständigheter, klassas som muta enligt brottsbalken.

Riktlinjer mot korruption - Vansbro kommun

Bestämmelserna innebär i huvudsak följande: A. En anställd eller en uppdragstagare får  3 jun 2019 grovt givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott enligt 10 kap.

I kapitlets 5 § behandlas trolöshet mot huvudman, i 5 a § givande av muta, i 5 b § tagande av muta, i 5 c § grovt givande och tagande av muta samt i 5 d § vårdslös finansiering av muta. Enligt 10 kap 5a § Brottsbalken kan bestickaren straffas med böter eller fängelse i högst två år. [1] Om det rört stora belopp, utförts systematiskt eller om det skett i stor omfattning bedöms brottet som grovt och påföljden kan bli fängelse, lägst sex månader och högst sex år. I propositionen föreslås bl.a. följande ändringar i brottsbalken. Brotten mutbrott och bestickning ska fortsättningsvis dels benämnas tagande av muta och givande av muta, dels placeras i ett och samma kapitel i balken. Detta kapitel ska vara 10 kap.